foto Adı Soyadı : Öğr. Gör. Mehmet Sedat İPAR Tel-Dahili : 271 57 42-6677
Bölüm : Meslek Yüksekokulu  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks : 271 57 40
Anabilim Dalı : Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ePosta : iparsedat mail
Oda No :
web sitesi : http://myo.sinop.edu.tr/bolum/default.aspx?birim=MYO_Otel_Lokanta_ve_Ikram_Hizmetleri&id=1
   
 
YABANCI DİL

YÖKDİL: 68,75

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora: (Devam Ediyor)
T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
 

Yüksek Lisans-Tezli: (2008-2011)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI (YL)

Lisans: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU- Konaklama İşletmeciliği (2003-2008)

Lise: Balıkesir Edremit Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi / Mutfak Bölümü (1999-2003)

AKADEMİK ÜNVANLAR


          T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU (2012-2017)-OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU (2017-....)-OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN
YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. İPAR Mehmet Sedat, TIRIL A (2014). Sinop İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(2), 45-54.

2. İPAR Mehmet Sedat, DOĞAN M (2013). Destinasyonun Turist Açısından Önem - Memnuniyet Modeli İle Değerlendirilmesi: Edremit Üzerine Bir Uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(13), 67-88.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. AYMANKUY.Y, İPAR. Mehmet Sedat (2011). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve İstanbul Üzerine Bir Uygulama. 1. Uluslararası Turizm Sempozyumu

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

1. TIRIL. A, KOCATEPE. D, İPAR. Mehmet Sedat (2013). Traditional Foods as a Touristic Production: An Approach by the Context of Cultural Tourism. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus

2. İPAR. Mehmet Sedat, ÖZKUL. E (2013). The Evaluation Of Traditional Food And Beverage Culture in Terms Of Destination Marketing: A Study in Sinop. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. İPAR Mehmet Sedat, DOĞAN M (2011). Yerli Turistlere Yönelik Yapılan Önem-Memnuniyet Analizi Uygulaması: Edremit Örneği. 12.Ulusal Turizm Kongresi

2. ÖZKUL. E, ALBAYRAK. A, İPAR Mehmet Sedat, DEMİRER D (2013). Ekolojik Köy Projesinin Yerel Değerlerin Pazarlanması Kapsamında Değerlendirilmesi: Örnek Olay Çalışması. 18.Ulusal Pazarlama Kongresi

3. ÖZKUL. E, DEMİRER. D, iPAR. Mehmet Sedat (2012). Edebiyatın Pazarlama Aracı Olarak Turizm Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. 13.Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

1. İPAR. Mehmet Sedat, TIRIL. A (2014). Sinop İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. 3. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

PROJELER
ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR