foto Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ÇORMAN Tel-Dahili : 271 57 61-4308
Bölüm : Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ePosta : mecorman mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora    2010-2014    
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA ANABİLİM DALI (DR)
Tez adı: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Moleküler Baskılanmış Polimerler İle Ön-Deriştirilmesi ve Tayini  (2014)

Yüksek Lisans-Tezli    2007-2010    
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA ANABİLİM DALI (YL)
Tez adı: Moleküler Baskılanmış Nanopartiküllerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Lizozim Saflaştırılmasında Kullanılması  (2010)

Lisans-Anadal 2003-2007
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

Yrd. Doç. Dr. 2014    
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ

 

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan    :    Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı    :    Kimya
Anahtar Kelime 1 : Biyokimya

YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1. ÇORMAN MEHMET EMIN, ARMUTCU CANAN, UZUN LOKMAN, SAY RIDVAN, DENIZLI ADIL (2014). Self-oriented nanoparticles for site-selective immunoglobulin G recognition via epitope imprinting approach. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 123(1), 831-837. (Yayın No: 1279678)

2. TÜRKMEN DENIZ, BERELI NILAY, ÇORMAN MEHMET EMIN, SHAIKH HUMA, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2014). Molecular imprinted magnetic nanoparticles for controlled delivery of mitomycin C. Arti?cial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 42(5), 316-322. (Yayın No: 1279665)

3. DAGLAR BIHTER, ÖZGÜR EROL, ÇORMAN MEHMET EMIN, UZUN LOKMAN, DEMIREL GÖKÇEN BIRLIK (2014). Polymeric nanocarriers for expected nanomedicine: Current challenges and future prospects. RSC Advances, 4, 48639-48659., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 1279673)

4. ÇORMAN MEHMET EMIN, BERELI NILAY, ÖZKARA SERPIL, UZUN LOKMAN, DENIZLI ADIL (2013). Hydrophobic cryogels for DNA adsorption: Effect of embedding of monosize microbeads into cryogel network on their adsorptive performances. Biomedical Chromatography, 27(11), 1524- 1531., Atıf Sayısı: 5 (Yayın No: 1279658)

5. ÇORMAN MEHMET EMIN, AKGÖL SINAN (2012). Preparation of molecular imprinted hydrophobic polymeric nanoparticles having structural memories for lysozyme recognition. Arti?cial Cells, Blood Substitutes and Biotechnology, 40(4), 245-255., Atıf Sayısı: 5 (Yayın No: 1279651)

6. AVCIBASI NESIBE, UYGUN MURAT, ÇORMAN MEHMET EMIN, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2010). Application of supermacroporous monolithic hydrophobic cryogel in capturing of albumin. Applied Biochemistry and Biotechnology, 162(8), 2232-2243., Atıf Sayısı: 16 (Yayın No: 1279644)

7. UYGUN DENIZ AKTAS, ÖZTÜRK NEVRA, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2010). Poly (hydroxyethylmethacrylate-co-methacryloylamidotryptophane) nanospheres and their utilization as affinity adsorbents for porcine pancreas lipase adsorption. Materials Science and Engineering C, 30(8), 1285-1290., Atıf Sayısı: 12, Doi: doi:10.1016/j.msec.2010.07.012 (Yayın No: 1279576)

8. ÇORMAN MEHMET EMIN, ÖZTÜRK NEVRA, BERELI NILAY, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2010). Preparation of nanoparticles which contains histidine for immobilization of Trametes versicolor Laccase. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 6(1-2), 102-107., Atıf Sayısı: 16 (Yayın No: 1279586)

9. ÇORMAN MEHMET EMIN, ÖZTÜRK NEVRA, TÜZMEN NALAN, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2010). Magnetic polymeric nanospheres as an immobized metal affinity chromatography (IMAC) support for catalase. Biochemical Engineering Journal, 49(2), 159-164., Atıf Sayısı: 17 (Yayın No: 1279637)

10. AKGÖL SINAN, ÇORMAN MEHMET EMIN, ÖZTÜRK NEVRA, ESEN CEM, DENIZLI ADIL (2008). Batch removal of lead ions from aquatic solutions by 2-hydroxyethyl methacrylate nanobeads carrying Cibacron Blue F3GA. Analele Universit??ii din Oradea-fascicula Chimie, 15, 36-42. (Yayın No: 1280586)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.ÇORMAN MEHMET EMIN, ARMUTCU CANAN, UZUN LOKMAN, SAY RIDVAN, DENIZLI ADIL (2012). Lysine Imprinted Nanoparticles for Antibody Biorecogniton. 2-nd International Conference Nanomaterials: Applications & Properties-2012 (Poster) (Yayın No: 1279804)

2.ÇORMAN MEHMET EMIN, BERELI NILAY, ÖZKARA SERPIL, UZUN LOKMAN, DENIZLI ADIL (2012). Composite Cryogels Having Functional Hydrophobic Groups Preparation, Characterization and Use in DNA Adsorption. 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences (Poster) (Yayın No: 1279796)

3.ÇORMAN MEHMET EMIN, ÜZEK RECEP, GÜNGÜNES HAKAN, SENEL SERAP, UZUN LOKMAN, SAY RIDVAN, DENIZLI ADIL (2011). Production of L-Histidine Imprinted Fluorescent Nanoparticles. 2nd International Conference on Bio-Sensing Technology (Poster) (Yayın No: 1279793)

4.ÖZTÜRK NEVRA, ÇORMAN MEHMET EMIN, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2008). Preparation and Usability of Ni(II)-Attached Methacryloylamidoglutamic Acid Functionalized Nano-p(2- Hydroxyethylmethacrylate) Nanospheres for Urease Immobilization. The International Enzyme Engineering Symposium (IEES’08) (Poster) (Yayın No: 1279791)

5.ÖZTÜRK NEVRA, ÇORMAN MEHMET EMIN, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2008). Newly Synthesized Nanobeads for High Capacity of DNA Binding. The International Enzyme Engineering Symposium (IEES’08) (Poster) (Yayın No: 1279685)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.ÇORMAN MEHMET EMIN, ARMUTCU CANAN, UZUN LOKMAN, DENIZLI ADIL (2014). Insan Saglıgı için Toksik ve Kanserojen Etkiler Olusturan Benzo[a]piren’in Tayini. 18. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı, (Yayın No: 1280585)

2.ÇORMAN MEHMET EMIN, ARMUTCU CANAN, UZUN LOKMAN (2014). Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Moleküler Baskılanmıs Polimerler Ile Ön Deristirilmesi. 14. Ulusal Kromatografi Kongresi, (Yayın No: 1280584)

3.ARMUTCU CANAN, ÇORMAN MEHMET EMIN, UZUN LOKMAN, DENIZLI ADIL (2013). Hiper- Dallanmıs Monolitlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Cd(II) Uzaklastırılmasında Kullanılması. Kromatografi 2013, (Yayın No: 1280583)

4.ÇORMAN MEHMET EMIN, ARMUTCU CANAN, UZUN LOKMAN, SAY RIDVAN, DENIZLI ADIL (2012). Antibadi Biyotanıması Için MIP Nanopartiküller. Kromatografi 2012, (Yayın No: 1280579)

5.ÇORMAN MEHMET EMIN, BERELI NILAY, UZUN LOKMAN, DENIZLI ADIL (2011). Poli(Lizin) Immobilize Poli (Hidroksietilmetakrilat) Süpermakrogözenekli Kriyojeller Ile Bilirubin Adsorpsiyonu. Kromatografi 2011, (Yayın No: 1280577)

6.ÖZTÜRK NEVRA, ÇORMAN MEHMET EMIN, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2010). Baskılanmıs Spesifik Nanoyapılarla Anti-Kanser-ilaç Tasınımı. Kromatografi 2010, (Yayın No: 1279865)

7.UYGUN MURAT, ÇORMAN MEHMET EMIN, AVCIBASI NESIBE, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2010). Bismaleimid Türevi Süper Gözenekli Kriyojeller Ile Antibadi Saflastırılması. Kromatografi 2010, (Yayın No: 1280575)

8.ÖZTÜRK NEVRA, ÇORMAN MEHMET EMIN, ÖZÇALISKAN EMIR, AKGÖL SINAN (2010). Geri Dönüsümlü Amilaz Immobilizasyonu için Nanoyapılar. 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, (Yayın No: 1279862)

9.BAYDEMIR GÖZDE, ANDAÇ MÜGE, DERAZSHAMSHIR ALI, ÇORMAN MEHMET EMIN, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Metal Selatlanmıs Nanoküreler ile Lizozim Saflastırılması. Kromatografi 2009, (Yayın No: 1279833)

10.UYGUN MURAT, ÇORMAN MEHMET EMIN, FIDAN MEHMET, AVCIBASI NESIBE, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Yeni Sentezlenen Kriyojelik Poli (HEMA-TMBBI) Matriksinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Lipaz Saflastırılmasında Kullanılması. Kromatografi 2009, (Yayın No: 1279832)

11.ÖZTÜRK NEVRA, ÇORMAN MEHMET EMIN, AVCIBASI NESIBE, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Hidrofobik bir Nanopolimer: Nano-P(HEMA-PTCADI) ve Lizozim Immobilizasyon Etkinliginin Arastırılması. Kromatografi 2009, (Yayın No: 1279858)

12.UYGUN DENIZ AKTAS, ÇORMAN MEHMET EMIN, ÖZKARA SERPIL, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Moleküler Baskılanmıs Manyetik Nanokürelerin Ilaç Salımında Kullanımı. Kromatografi 2009, (Yayın No: 1279853)

13.UYGUN MURAT, ÇORMAN MEHMET EMIN, AVCIBASI NESIBE, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Perilen Bazlı Yeni Polimerik Kriyojellerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Albumin Adsorpsiyonu. Kromatografi 2009, (Yayın No: 1279856)

14.ESEN CEM, ÇORMAN MEHMET EMIN, ÖZTÜRK NEVRA, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Molecular Recognition Based Iron Removal via Imprinted Nanoparticles. 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, (Yayın No: 1279810)

15.ÖZTÜRK NEVRA, ÇORMAN MEHMET EMIN, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Preparation of Nanoparticles Which Contains Amino Acid for Immobilization of Laccase. 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, (Yayın No: 1279812)

16.ÇORMAN MEHMET EMIN, ESEN CEM, ÖZTÜRK NEVRA, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Removal of Cadmium Ions From Aqueous Media Using Nanoparticles. 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, (Yayın No: 1279816)

17.ÇORMAN MEHMET EMIN, ÖZTÜRK NEVRA, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Preparation of Nano-poly (EGDMA-MAC) Nanostructures and Its Usage for Immobilization of Glucose Oxidase. 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, (Yayın No: 1279817)

18.ÇORMAN MEHMET EMIN, ÖZTÜRK NEVRA, AKGÖL SINAN, DENIZLI ADIL (2009). Lizozim Adsorpsiyonu için Moleküler Baskılanmıs Nanopartikülle. V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, (Yayın No: 1279808)

PROJELER

Bursiyer

2014-TÜBİTAK PROJESİ:Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Ön-Deriştirilmesi için Monolitik Afinite Kolonların Tasarlanması ve İki-Boyutlu HPLC Sistemiyle Tek Aşamada Tayini

2013-2014    TÜBİTAK PROJESİ:Ağır Metal Tayini İçin Yüzey Plazmon Rezonans Temelli Nanosensörlerin Tasarımı ve Seçici, Duyarlı ve Eş Zamanlı Gümüş İyonu Tayininde Kullanımının İncelenmesi

2011-2012    TÜBİTAK PROJESİ:Moleküler Baskılanmış Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

2011-2013    TÜBİTAK PROJESİ:Moleküler Baskılanmış Nanopartiküllerin Lizozim Tayini İçin Yüzey Plazmon Rezonans Biyosensörlerin Hazırlanması

 

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR