foto Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Faruk ÖZDEMİR Tel-Dahili : 271 53 23 -4825
Bölüm : İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks :
Anabilim Dalı : Tefsir ePosta : fozdemir mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
AKADEMİK ÜNVANLAR
İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN
YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ÖZDEMİR FARUK (2013). Zekâtın Gelişimi ve Monoteist Dinlerde Zekâtın Kapsamı. R.T.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi(3), 257-278.

2. ÖZDEMİR FARUK (2013). İslâmî Bir Perspektiften Uyku. G.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(3), 361-375.

3. ÖZDEMİR FARUK (2012). Kur’ân’da Allah Korkusu (Takva): Semantik Değişiklik ve Tematik Bağlam Üzerine Bazı Açıklamalar. İslâmî Araştırmalar Dergisi, 23(1), 18-27.

4. ÖZDEMİR FARUK (2012). İçeriden Öğrenenlerin Ticareti: İslâm’da Dolandırıcılık Mıdır?. İslâmî Araştırmalar Dergisi, 23(2), 140-146.

5. ÖZDEMİR FARUK (2012). Demokrasi ve İslâm. İslâmî Araştırmalar Dergisi, 23(2), 79-88.

6. ÖZDEMİR FARUK (2012). İslâm’da Ekonomi Kavramı. İslâmî Araştırmalar Dergisi, 23(3), 134-139.

7. ÖZDEMİR FARUK (2012). Kur’ân’ın Ahlâkî-Hukukî Metinlerine Bağlamsalcı Yaklaşım Üzerine Bazı Yansımalar. R.T.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi(2), 279-300.

8. ÖZDEMİR FARUK (2011). İslâm’ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz). İslâmî Araştırmalar Dergisi,, 22(3), 200-206.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1. Kürsüden Vaazlar (2013)., ÖZDEMİR FARUK, Merve YayınlarıMerve Yayınları, Editör:Başpehlivan Salih, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1248, ISBN:9786055242251, Türkçe

2. Şevkânî’nin Fethü’l-Kadîr’indeki Kaynakları ve Metodu (2013)., ÖZDEMİR FARUK, Doktora TeziDoktora Tezi, Sayfa Sayısı 306, Türkçe

3. Lütfullah bin Muhammed Erzurumi'nin Ramuzu't-Tahrir ve't-tefsir'i (1999)., ÖZDEMİR FARUK, Yüksek Lisans TeziYüksek Lisans Tezi, Sayfa Sayısı 148, Türkçe

4. Soru ve Cevaplarla Temel Dini Bilgiler (2005)., ÖZDEMİR FARUK, E Yazı YayıneviE Yazı Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 205, ISBN:9759292751, Türkçe

PROJELER
ÜYELİKLER
ÖDÜLLER

Ulusal

1.     Bilgisayar Kullanım Kursu, 2001, MILLI EGITIM BAKANLIGI

2.     Bilgisayar Donanım, Bakım ve Onarım Kursu, 2007, MILLI EGITIM BAKANLIGI

3.     Teşekkür Belgesi, 2011, MILLI EGITIM BAKANLIGI

4.     FATİH Projesi- Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursu, 2012, MILLI EGITIM BAKANLIGI

5.     Bilgisayar Kullanımı Semineri, 1998, MILLI EGITIM BAKANLIGI

6.     Sınıf Rehberlik Programı Tanıtım Semineri, 2014, MILLI EGITIM BAKANLIGI

7.     Kan Bağışçısı Eğitim Semineri, 2007, MILLI EGITIM BAKANLIGI

8.     Bilgisayar (İleri Excel) Kursu, 2008, MILLI EGITIM BAKANLIGI

9.     FATİH Projesi- Etkileşimli Tahta Kullanım Semineri, 2012, MILLI EGITIM BAKANLIGI

10. Teşekkür Belgesi, 2004, MILLI EGITIM BAKANLIGI

11. Okul Geliştirme Çalışmaları Semineri, 2008, MILLI EGITIM BAKANLIGI

DİĞER HUSUSLAR