foto Adı Soyadı : Uzman Dr. Derya ÜRKMEZ Tel-Dahili : 0 368 271 56 44-6158
Bölüm : Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Merkezi  Cep Telefonu :  
Görevi :   Faks : 0 368 271 56 71
Anabilim Dalı : Deniz Biyolojisi ePosta : durkmez mail
Oda No :
web sitesi : https://www.researchgate.net/profile/Derya_Uerkmez
   
 
YABANCI DİL

İngilizce ÜDS- 92.5 

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora   2009-2015
SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI 

Doktora Tezi: Sinop Körfezi Meiobentik Nematod Faunasının Dinamiği ve Chromadoridae’nin Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri

Yüksek Lisans-Tezli    2000-2003
EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI (YL)

Yüksek Lisans Tezi: Turridae (Gastropoda-Mollusca) Türlerinin Kuzeydoğu Ege Denizi’nde Dağılımı

Lisans-Anadal    1996-2000
EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ / Deniz ve İçsu Bilimleri Teknolojisi Bölümü

AKADEMİK ÜNVANLAR

UZMAN DOKTOR    2015-devam ediyor
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Merkezi - SİNOP ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ    2010-2015
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İDARİ GÖREVLER

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi:

Deniz Biyolojisi Anabilimdalı Bentoloji Laboratuvarı Sorumlu Yardımcılığı 2010 - 2015

S.Ü. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜBİTAM):

Hidrobiyoloji, Mikroskobi, Analitik ve GC/MS Laboratuvarları sorumlusu 2015 - 

 

 

DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan    :    Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı    :    Su Ürünleri
Anahtar Kelime 1 : Hidrobiyoloji
Anahtar Kelime 2 : Hayvan Sistematiği
Anahtar Kelime 3 : Ekoloji
 

YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

10. Ürkmez D, Ostrowska M, Roszkowska M, Gawlak M, Zawierucha K, Mobjerg-Kristensen R, Kaczmarek L. 2018. Description of Megastygarctides sezginii sp. nov. (Tardigrada: Arthrotardigrada: Stygarctidae) from the Turkish Black Sea coast and the key for genus MegastygarctidesMarine Biology Research, 14 (1): 1-16. Tam metin erişimhttp://www.tandfonline.com/eprint/5tvSn9WK7SBfaWmewSuH/fullPublished online 19 Oct 2017

9.Ürkmez D., Sezgin M., Ersoy-Karaçuha M., Öksüz İ., Katagan T., Bat L., Dagli E., Sahin F. 2016: Within year spatio temporal variation in meiofaunal abundance and community structure of Sinop Bay (Southern Black Sea). Oceanological and Hydrobiological Studies, 45(1), 55-65., Doi: 10.1515/ohs-2016-0006

8. Ürkmez D, Sezgin M, Ersoy-Karaçuha M, Öksüz İ. 2016.Meiobenthic Assemblages from the Southwestern Coastof the Black Sea, İgneada (Turkey). Biologia 71/9: 1017-1026.DOI: 10.1515/biolog-2016-0129

7. Ürkmez D, Brennan M, Sezgin M, Bat L. 2015. A brief look at the Free-living Nematoda of the oxic/anoxic interface with a new genus record (Trefusia) to the Black Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies. 44(4):539-551 · DOI: 10.1515/ohs-2015-0051

6. Ürkmez D, Brennan ML. 2013. A new species of Halaphanolaimus (Nematoda: Leptolaimidae) from the southern Black Sea (Turkey) with a modified key for species identification. Zootaxa, 3691 (2): 220-228. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3691.2.2.0.

5. Ürkmez D, Sezgin, M., Ersoy Karaçuha M, Öksüz İ, Katağan T, Bat L, Dağlı E, Şahin F. 2016. Within-year spatio-temporal variation in meiofaunal abundance and community structure, Sinop Bay, Southern Black Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies. 45(1):55-65· March2016. DOI: 10.1515/ohs-2016-0006

4. Brennan M, Davis D, Roman C, Buynevic IV, Catsambis A, Kofahl M, Merrigan M, Tuzun S, Duman M, Ürkmez D, Turanlı T. 2012. Coastal Exploration of the Southern Black Sea Off Eregli and Sinop, Turkey. Oceanography, Vol. 25, 1, 24-26.

3. Raineault N, Ramey-Balci P, Shank TM, Bors E, Duman M, Ürkmez D, Tüzün S. 2013. Exploration of the Anaximander Mountains: Mud Volcanoes, Cold-Seep Communities, and Cold water Corals. Oceanography (supplement), 26 (1), 30-35.

2. Brennan ML, Davis D, Roman C, Buynevich I, Catsambis A, Kofahl M, Ürkmez D, Vaughn I, Merrigan M, Duman M. 2013. Ocean dynamics and anthropogenic impacts along the southern Black Sea shelf examined through the preservation of pre-modern shipwrecks. Continental Shelf Research, 53: 89-101.

1. Pešic V, Sezgin M, Ersoy Karaçuha M & Ürkmez D. 2013. New records of marine water mites (Acari: Hydrachnidia, Pontarachnidae) from the southern Black Sea (Sinop Bay, Turkey). Mediterranean Marine Science, 14 (1), 45-47.

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Sergeeva Nelli G,ÜRKMEZ DERYA,Dovgal Igor V,SEZGIN MURAT (2017). Protists (Ciliophora,Gromiida, Foraminifera) in the Black Sea meiobenthic communities. J. Black Sea/MediterraneanEnvironment, 23(2), 121-155.

2. ÜRKMEZ DERYA,SERGEEVA NELLI G (2017). Current views on the diversity and distribution ofdeep-water meiobenthos at the Turkish shelf (Black Sea). Ecologica Montenegrina(14), 60-73.

3.Ürkmez Derya, Pardos Fernando, Sezgin Murat, Karaçuha Melek Sersoy,Öksüz İbrahim(2016). Echinoderes dujardinii Claparède, 1863 (Kinorhyncha, Cyclorhagida):a new record for the kinorhynch fauna of Turkey.Ecologica Montenegrina, 6: 1-8. http://www.biotaxa.org/em/article/view/20897/20204

4.Ürkmez Derya, Sezgin Murat (2016).Micoletzkyia longispicula Huang & Cheng, 2011 (Nematoda: Phanodermatidae) in Turkey: First record outside the type locality. Ecologica Montenegrina, 6: 66-69.http://www.biotaxa.org/em/article/view/20113/19504

5. ÜRKMEZ DERYA, SEZGİN MURAT, BAT LEVENT (2014). Use of nematode maturity index for the determination of ecological quality status: a case study from the Black Sea. Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, 20(2), 96-107.

6. Bat Levent, Sezgin Murat, Şahin Fatih, Birinci Özdemir Zekiye, Ürkmez Derya (2013). Sinop City Fishery of the Black Sea. Marine Science, 3(3), 55-64.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1 ÜRKMEZ DERYA (2017). MACROBENTHIC NEMATODES INHABITING MUSSEL BEDS: SEASONALVARIABILITY IN THE POPULATION STRUCTURE OF ENOPLUS QUADRIDENTATUS BERLIN, 1853AROUND SINOP PENINSULA (SOUTHERN BLACK SEA). Journal of Aquaculture Engineering andFisheries Research, 3(4), 207-218., Doi: 10.3153/JAEFR17023

2 ÖZTÜRK BILAL,ÇULHA MEHMET,ÜRKMEZ DERYA (2004). Sinop Yarımadası ve Civarının BivalviaFaunası. Türk Sucul Yasam Dergisi, 2(2), 71-80.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

26.ÜRKMEZ DERYA, SEZGİN MURAT (2017).FirstBlack Sea Records of two Free-living Nematode Genera and one Species (Nematoda: Xyalidae). Book of Abstracts of PROMARE, Romanya, 86-87.

25.SERGEEVA NELLI G,ÜRKMEZ DERYA (2017). Current views about diversity and distribution of thedeep-water meiobenthos at the Turkish shelf (The Black Sea). ISEM7-VII International Symposiumof Ecologists of Montenegro, 105

24.ÜRKMEZ DERYA (2017). Improvements for Integrated Environmental Monitoring of the Black SeaBasin: MISIS Project. TUGFOSS 2017, 38-39 (Davetli konuşma).

23. SEZGIN MURAT,KURT SAHIN GÜLEY,ÜRKMEZ DERYA (2017). Soft Substratum Macrozoobentos ofSea of Marmara. 3rd International Congress on Zoology and Technology, 12-15 Temmuz 2017, Afyon.

22.ÜRKMEZ D,SEZGIN M,BAT L,SAHIN F(2017). ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL QUALITY STATUS (EQS) OF A COASTAL AREA (SINOP, BLACK SEA) BASED ON NEMATODE MATURITY INDEX. PROMARE 2017, s. 45

21. Ürkmez D, Sezgin M. 2017.Seasonal dynamics of the nematodes of the genus Neochromadora:most abundant chromadorids in Sinop Bay (Black Sea, Turkey).The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus.July 05-08, 2017.

20. Ürkmez D, Sezgin M. 2017. New records for the nematode fauna of Turkey (Nematoda: Chromadoridae).The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus. July 05-08, 2017.

19. Ürkmez D, Sezgin M, Ersoy-Karaçuha M. 2017. Spatio-temporal changes in Ne/Co ratio of the muddy bottoms of Sinop Peninsula.ECOLOGY 2017 – INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Kayseri-Turkey

18. Sezgin M, Ürkmez D, Vukanic V. 2016.Meiofauna as an environmental bio-indicator in marine ecosystems . ICOEST Conference,Belgrade, SERBIA.

17.Ürkmez, D., Raineault, N., Brennan, M.L., Sezgin, M. 2016.Deep-sea Meiofaunal Community Structure of the Amsterdam Mud Volcano Eastern Mediterranean, Anaximander Mountains), MEIOSCOOL2016, Proceedings of the International Meiofauna Workshop,Plouzane-France,32-33.

16.Ürkmez D,Sergeeva N.G., Sezgin M. 2016. Free-living marine nematodes of Turkey: an up-to-date checklist.MEIOSCOOL2016, Proceedings of the International Meiofauna Workshop,Plouzane-France, s.40.

15. Sergeeva N.G.,Ürkmez D., Revkova T. 2016.Morphological abnormalities observed in free-livingnematodes from the Black Sea. Proceedings of the 16th International Meiofauna Conference (ISIMCO), s.43.

14.Ürkmez D.,Kaczmarek L.,Sezgin M, Zawierucha K.,Roszkowska M., Ostrowska M. 2016. Anew record of water bears from Turkey,Megastygarctides setolosoMorgan & O'Reilly, 1988 (Tardigrada:Arthrotardigrada),Proceedings of the 16th International Meiofauna Conference (ISIMCO), s.93.

13. Öksüz İ., Sezgin M.,Ürkmez D., Ersoy-Karaçuha M. 2016.The relationship between sediment grain size and the distribution of living benthic foraminifera in Sinop Bay(Black Sea, Turkey).Proceedings of the 16th International Meiofauna Conference (ISIMCO), 104-105.

12. Öksüz İ., Sezgin M.,Ürkmez D. 2016. The use of living benthic foraminifera as ecological indicators in Sinop Bay (Black Sea, Turkey).MEIOSCOOL2016, Proceedings of the International Meiofauna Workshop,Plouzane-France, s.47.

11. Roszkowska M.,Kaczmarek L., Zawierucha K.,Ürkmez D., Sezgin M.,Ostrowska M. 2016.New morphometrical and morphological data on the poorly known marine heterotardigrade Megastygarctides setoloso Morgan & O'Reilly, 1988 from the Black Sea.MEIOSCOOL2016, Proceedings of the International Meiofauna Workshop, Plouzane-France, s.39.

10. Osadchaya, T., Alyomov, S., Sezgin, M.,Ürkmez, D. 2015. Ecological Status of the Sevastopol and Sinop Bays.Conference: Medcoast 2015, Varna, Bulgaria.

9. Ürkmez D, Brennan ML. 2013. First record of the genus Trefusia and the species Terschellingia distalamphida in the Black Sea: abundant species at the oxic/anoxic interface. 4th Black Sea Scientific Conference, BSGES-2013, “Challenges Towards Good Environmenal Status”, Constanta-Romanya. S. 116.

8. Ürkmez D, Sezgin M, Bat L. 2013. Attempt for the use of nematode diversity to evaluate the ecological quality status: an example for the Black Sea. 4th Black Sea Scientific Conference, BSGES-2013, “Challenges Towards Good Environmenal Status”, Constanta-Romanya. S. 114.

7. Ürkmez D, Sergeeva N.G, Sezgin M. 2011, Seaso nal changes of nematodes from Sinop coasts of the Black Sea, (sözlü sunum) Sixth International Conference “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology”, EMMM-2011, Moskova-Rusya, , s. 279-282.

6. Ürkmez D, Sergeeva N.G, Sezgin M, Gokkurt Baki O. 2011, Trophic diversity of free-living marine nematodes in relation to several abiotic factors in Sinop Bay (Turkey), poster, Blacksea Outlook, 3rd Bi-annual Black Sea Scientific Conference, Odessa-Ukrayna.

5. Ürkmez D & M.L. Brennan, “First Insights into the Meiobenthic Nematodes of Oxic-Suboxic-Anoxic Transition Zones in the Turkish Black Sea (Sinop Peninsula), “31st International Symposium of the European Society of Nematologists”, Turkey, Adana, 23-27 Eylül, 2012. 335p.

4. Sezgin M, Ürkmez D, Ersoy Karaçuha M, Öksüz İ. 2013. Shallow Water Meiofaunal Dynamics at the Southern Black Sea. 4th Black Sea Scientific Conference, BSGES-2013, “Challenges Towards Good Environmenal Status”, Constanta-Romanya. S. 100.

3. Sezgin M, Katagan T, Bat L, Ürkmez D, Doğan A. 2013. Ecological Quality Assessment of Coastal Waters Using Zoobenthic Communities: A case study from Sinop Bay of the Black Sea, Turkey. 4th Black Sea Scientific Conference, BSGES-2013, “Challenges Towards Good Environmenal Status”, Constanta-Romanya. S.101.

2. Sezgin M, Ürkmez D, Ersoy Karaçuha M. 2013. Application of Nematode/Copepod Index in the Black Sea: Any indication for use in monitoring of organic pollution? 4th Black Sea Scientific Conference, BSGES-2013, “Challenges Towards Good Environmenal Status”, Constanta-Romanya. S. 41.

1. Öztürk, B., Önen , M., Doğan A. & Ürkmez, D., 2002, The Lessepsian Molluscs of the Mediterranean and their distribution along the Turkish Coasts. Workshop on Lessepsian Migration, Gökçeada., Turkish Marine Research Foundation, No: 9, 62-70.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

4. Öksüz İ., Sezgin M., Ürkmez D., Meriç E., Ersoy-Karaçuha M., Gündogdu A. (2017): Sinop Kıyıları Meiobentik Foraminifer Türleri (Meiobenthic Foraminifera of Sinop Coasts). 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkiye, s. 146.

3. Ürkmez D, Sezgin M, Ersoy Karaçuha M, Öksüz İ. 2015. Meiobentos Çalışma Teknikleri. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 06-09 Mayıs 2015, Sinop.

2. Öztürk, B., Çulha, M. ve Ürkmez, D. Sinop Yarımadası ve Civarının Bivalvia Faunası. I. Ulusal Malakoloji Kongresi, 1-3 Eylül 2004, İzmir.

1. Ürkmez, D., Öztürk B. , 2003. Kuzeydoğu Ege Denizi’nin Turridae (Gastropoda-Mollusca) Türleri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 2-5 Eylül 2003, Elazığ.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar:

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

5.Ürkmez D., Sezgin M., Sergeeva N.G. (2017): Meiobenthic Research on the Black Sea Shelf of Turkey: A Review In M. Sezgin, L. Bat, D. Ürkmez, E. Arıcı (Eds.), Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf, ISBN:978-975-8825-38-7, İstanbul, Turkish Marine Research Foundation, 196-226.

4. Sergeeva, N.G., Ürkmez, D., Revkova, T. (2016) Abnormalities in the Amphids of Free-Living Nematodes in the Black Sea: Is it Atavism or Result of a Modern Morpho-Functional Adaptation to Environmental Changes and the Nascent Process of Microevolution? In:Baltic and Black Sea: Ecological Perspectives, Biodiversity and Management, Nova Science Publishers,ISBN: 978-1-63485-233-3, Chapter:3: 47-105.

3. Sezgin, M., Ürkmez, D., Teaca, A., Muresan, M., Filimon, A., Kurt Şahin, G. (2014). Report on the MISIS Cruise Intercalibration Exercise: BENTHOS. Black Sea monitoring harmonization process.In:MISIS Joint Cruise Scientific Report, 2014. “State of Environment Report of the Western Black Sea based on Joint MISIS cruise” (SoE-WBS), Moncheva S. and L. Boicenco [Eds], 401 pp, ISBN: 978-606-598-361-8.

2. Vorobyova, L., Ürkmez, D., Sezgin, M.Meiobenthos Manual. Biological Methodology in the Black Sea.

1. Sezgin M, Grintsov V, Ürkmez D (English reviewer), Manual for Identification of Amphipoda from the Black Sea, Sevastopol, RUSSIA, 2011, 151 p.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1. Koçak F., Sezgin M., Açik-Çinar Ş., Gözler A.M., Aslan H., Kurt-Sahin G., Basçinar S., Önen S., Kaboğlu G., Ürkmez D., Kalkan E. (2017): Bentos İzleme Kılavuzu (Benthos Monitoring Guide In Marine Monitoring Guide), Publications of the Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization, 55 pp. (in Turkish).

Editörlük:

SEZGIN MURAT,BAT LEVENT,ÜRKMEZ DERYA,ARICI ELIF,ÖZTÜRK BAYRAM (2017). BlackSea Marine Environment: The Turkish Shelf. Turkish Marine Research Foundation (TUDAV)

Diğer:

Katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel kurs, toplantılar ve etkinlikler

1. BIODIVMEX - Biodiversity of Mediterranean Workshop, Gozo, MALTA, Eylül 2012.

http://biodivmex.imbe.fr/IMG/pdf/Derya_Urkmez_presentation.pdf

2. E/V NAUTILUS Exploration Program- Expedition NA012 – Black Sea Leg Summer 2011. Karadeniz Seferi, Araştırmacı. http://www.nautiluslive.org/people/derya-urkmez

3. E/V NAUTILUS Exploration Program-Expedition NA022- Summer 2012. Anaximander Leg (Expolaration of Anaximender Mud Volcanoes- Mediterranean). Akdeniz Seferi. Araştırmacı. http://www.oceanexplorationtrust.org/

4. MISIS (Marine Strategy Framework Directive Guiding Improvements In the Black Sea Integrated Monitoring System)Projesi Çalıştayı- 10-12 Aralık 2013- Gebze, TÜBİTAK MAM

5. Meiobentos çalışma prensipleri eğitimi: Sinop Üniversitesi, Bentos Laboratuvarı, konuk akademisyen: Prof.Dr. Nelli Sergeeva (IBSS), 2009. (TÜBİTAK-NASU işbirliği no: 108Y340)

6. UP-GRADE Black Sea-Scene FP7 Proje Çalıştayı: DQC-Data Quality Control Physical Oceanography Datasets, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Sevastopol, Ukrayna.

7. Taksonomi Eğitimi: Nematoda, Sevastopol-Ukrayna, Prof. Dr. Nelli Sergeeva (IBSS), 1-10 Temmuz 2010. (TÜBİTAK-NASU işbirliği no: 108Y340).

8. Comparative studies of meiobenthic community structure off Crimea (Ukraine) and Sinop (Turkey) with respect to identification of Marine Protected Areas (MPAs) in Turkish Black Sea. TUBITAK-NASU Joint Project 108Y340 Scientific Working Visit, 1-10 July 2010, Sevastopol, Ukrayna.

9. CoastLearn – Black Sea (CLBS) -Leonardo Da Vinci Lifelearning Programme-Partners Meeting, 3-5 September 2011, Constanta, Romanya

10. DEKOS Projesi Karadeniz Çalıştayı – Sinop Üniversitesi – 26-27 Haziran 2013

11. AB Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi, Sinop AB Proje Koordinasyon Merkezi, Mart 2011

12. Pollution Essays with Nematodes, Sinop Üniversitesi Bentoloji Lab., Kasım 2015, Visiting Scientist Programme TÜBİTAK, Konuk Bilim Adamı: Dr. Fahmi Boufahja (Carthage University, Tunisia)

13. Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun sağlanması Projesi (DİSSP) Karadeniz Bölgesel Çalıştayı, 20-21 Nisan 2016, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr.Osman Turan Kongre Merkezi,Trabzon.

14. International Meiofauna Workshop (MEIOSCOOL 2016),27 Haziran-1 Temmuz 2016, Plouzane/FRANSA.

Yayın Hakemliği:

ZOOTAXA

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

International Journal of Marine Science

Environmental Science and Pollution Research

Arxius de Miscel·lània Zoològica

Environmental Toxicology and Pharmacology

Ecological Indicators

Marine Biodiversity

PROJELER

Araştırmacı
 

2016-2020 Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi, T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (2018 Şubat- projeden ayrıldım)

2015- 2017 Karadağ (MOS)-Türkiye(TÜBİTAK) İkili  İşbirliği Projesi: Meiofauna as an environmental bio-indicator in marine ecosystems of Montenegro and Turkey. 

2012-2014    ARAŞTIRMA PROJESİ:CoCoNET - FP7 Project —Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential. (2011- ) Call identifier FP7-OCEAN-2011 Collaborative project;

2012-2014    ARAŞTIRMA PROJESİ:MISIS - EU ENV-BLACK SEA Project: MSFD (Marine Strategy Framework Directive) Guiding Improvements In the Black Sea Integrated Monitoring System- Nr. 07.020400 /2012/ 616044/ SUB/D2 Bulgaristan ve Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında Bütünleştirilmiş Deniz Koruma Alanlarının belirlenmesi

2012-2013    ARAŞTIRMA PROJESİ:CoastLearn – Black Sea (CLBS) (Karadeniz Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi)- Leonardo Da Vinci Life Learning Programme- project number 2010-1-TR1-LEO05-16745.

DEKOS projesi – Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi – TÜBİTAK MAM-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Sinop Üniversitesi İşbirliği - Aralık 2009. 

 

Bursiyer
2010-2012    ARAŞTIRMA PROJESİ: Comparative studies of meiobenthic community structure off Crimea (Ukraine) and Sinop (Turkey) with respect to identification of Marine Protected Areas (MPAs) in Turkish Black Sea Kırım Yarımadası ve Sinop kıyıları meiobentik komunite yapısının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi

ÜYELİKLER

Üye

International Association of Meiobenthologists (IAM) 

European Society of Nematologists  (ESN)

EUROMARINE- European Marine Research Network

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu  (KIF)

ÖDÜLLER

Uluslararası
1.   Genç Bilim İnsanı Birincilik Ödülü (First place among young scientists award), 2011, International Society of Environmental Micropaleontology, Microbiology, Meiobenthology , RUSYA 

2.   BIODIVMEX Workshop Grant (CNRS-French National Center for Scientific Research)-2012

3.   2nd Prize, 4th Black Sea Scientific Conference, 2013, Black Sea Commission

4.   Nematology Group Grant for 31st International Symposium of ESN, 2012, Wageningen University, HOLLANDA

5.   Meioscool Workshop Grant - Institut Universitaire Européen de la Mer / FRANSA – 2016

6.  1st Prize for the Best Poster Presentation - Romanya-2017

Ulusal
1.   Yurt dışı bilimsel etkinliklere katılma desteği, 2011, TÜBİTAK

2.   Takdir Belgesi, 2011, (EMMM2011 Moskova’da alınan ödüle istinaden) Sinop Üniversitesi Rektörlüğü. 

3.   TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü – 2014

4.   Deniz ve İçsu Bilimleri Teknolojisi Bölüm İkinciliği, 2000, EGE ÜNİVERSİTESİ

5.   Su Ürünleri Fakültesi Üçüncülüğü, 2000, EGE ÜNİVERSİTESİ

 

 


     


 

DİĞER HUSUSLAR

KEYWORDS: 

        NEMATODA, FREE-LIVING MARINE NEMATODES, NEMATOLOGY,

        MEIOBENTHOS, MEIOFAUNA