foto Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Aytaç Çelik Tel-Dahili : -
Bölüm : Metallurji ve Malzeme Müh.  Cep Telefonu :  
Görevi : Yrd. Doç.  Faks :
Anabilim Dalı : ePosta : acelik mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora Sonrası Araştırma:
            09.2013--12.2014, Washington Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, Seattle, WA, USA
            Konu: Nano aygıtlarda kuantum iletim (Si nanotel, Grafen, Karbon nanotüp)

            02.2012--08.2013, TOBB ETU, Biyomedikal Mühendisliği, Ankara, Türkiye
            Konu: Kuantum noktaların ince film yüzeyinde elektrogöç ve epitaksiyel gerilimler nedeni ile evrimi, ince film mekaniği

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Ankara, Türkiye
Tez konusu: Arabağlantı elemanlarının elektrogöç ve stress nedenli yüzey dinamiğinin bilgisayar simülasyonu aracılığı ile araştırılması

Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Ankara, Türkiye
Tez konusu: Yüzey tepecik ve boşluklarının elektrogöç nedenli dinamiğinin bilgisayar simülasyonu aracılığı ile araştırılması

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Ankara, Türkiye

Sinop Atatürk Lisesi, Sinop, Türkiye

AKADEMİK ÜNVANLAR
İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN
YÖNETİLEN TEZLER
ESERLER
PROJELER

111T343, Araştırmacı, Epitaksiyel gerginliğe ve yön bağımlı özelliklere sahip ince filmlerde film/altlık arayüzey denge(sizlik) durumlarının ve kuantum noktalarının oluşumunun bilgisayar modellemesi, 01.12.2011-01.12.2013

107M011, Bursiyer, İnce film metalik iletişim bağlarında oluşan elektrogöç güdümündeki iç makro boşlukların ve yüzey tane oluklarının hidrostatik ve çift akslı gerilimler altındaki dinamiklerinin matematik modellemesi ve bilgisayar benzetimi, 01.09.2007-01.09.2009

104M399, Bursiyer, Mikroelektronik devrelerde metalik iletişim bağlarının elektrogöç sonucu tahribatının bilgisayar modellemesi: Özellikle difüzyon anisotropisinin ve termal streslerin yüzey morfolojisine ve katot tahribatına etkileri, 01.07.2005-01.07.2007

ÜYELİKLER
ÖDÜLLER

Yılın tezi ödülü: Doktora Tezi, Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, 2011, Kasım
Burs: TUBITAK Bursu (2004-2009)}
En iyi tez ödülü: Yüksek L. Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004, Ekim

DİĞER HUSUSLAR