foto Adı Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Alper SİNAN Tel-Dahili : 271 55 16-4224
Bölüm : Fen Edebiyat Fakültesi  Cep Telefonu :  
Görevi : Bölüm Başkanı  Faks :
Anabilim Dalı : İstatistik Anabilim Dalı ePosta : alpsin mail
Oda No :
web sitesi :
   
 
YABANCI DİL

İngilizce

 
ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Doktora 2003-2010
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
Tez adı: PANEL VERİLİ YARIPARAMETRİK REGRESYON MODELLERİ  (2010)

Yüksek Lisans-Tezli 2001-2003
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İSTATİK ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
Tez adı: LİNEER REGRESYONDA RİDGE TAHMİN EDİCİLERİ VE BİR UYGULAMA  (2003)

Lisans-Anadal 1997-2001
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

AKADEMİK ÜNVANLAR

YARDIMCI DOÇENT    2010
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ    2001-2010
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

 

İDARİ GÖREVLER
DERSLER
ÜAK TEMEL ALAN

Temel Alan    :    Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı    :    İstatistik
Anahtar Kelime 1 : İstatistiksel Analiz

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans
1.ATLI ZEYNEP, (2012). Orta Karadeniz bölgesinde rüzgar hızının panel verili regresyon modeli yardımıyla tahmin edilmesi, Sinop Üniversitesi

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI):

1.Tokgoz Serhat, Zamani Ayse Gul, Durakbasi-Dursun Hatice Gul, Yılmaz Osman, Ilhan Nurhan, Demirel Sennur, Tavli Mithat, Sinan Alper (2013). TAFI gene polymorphisms in patients with cerebral venous thrombosis. Acta Neurologica Belgica, 113(3), 291-297.

2.BAYRAM Tuncay, AKKOYUN Serkan, KARA S Okan, SİNAN Alper (2013). New Parameters for Nuclear Charge Radius Formulas. Acta Physica Polonica B, 44(8), 1791-1799., Atıf Sayısı: 2

3.AKKOYUN Serkan, BAYRAM Tuncay, KARA S Okan, SİNAN Alper (2013). An artificial neural network application on nuclear charge radii. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 40(5), 55106-55106., Atıf Sayısı: 8

4.SİNAN,A.,ALKAN,B.B.(2015).A Useful Approach to Identify the Multicollinearity in the Presence of Outliers, Journal of Applied Statistics,Vol.42, No. 5, 986–993.

SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.SİNAN Alper, GENÇ Aşır (2012). Comparing The Most Commonly Used Classical Methods For Determining The Ridge Parameter In Ridge Regression. Journal of Selcuk University Natural & Applied Science, 1(2), 13-24.

2.ATLI Zeynep, SİNAN Alper (2012). ESTIMATING WIND SPEED IN BLACK SEA REGION WITH PANEL DATA ANALYSIS. Journal of Selcuk University Natural & Applied Science, 1(1), 1-13.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.GençA., Kardavut U, Karakoca A, Sinan A (2005). Bakla Bitkilerinin Tohumlarında Çıkışa Kadar Geçen süredeki Nem Miktarları Değişiminin İstatistiksel Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5, 91-100.

2.Karadavut Ufuk, Genç Aşır, Tozluca Abdurrahman, Sinan Alper, Karakoca Aydın, Aksoyak Şeref,Palta Çetin (2004). Parçalı Regresyon Yardımı ile Bitki Boyu-Zaman İlişkisi Parametrelerinin Tahmini. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 114-117.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.SİNAN Alper, BAYRAM Tuncay, AKKOYUN Serkan (2014). New Estimated Parameters of Viola-Seaborg Formula for Superheavy Nuclei. VII. INTERNATIONAL WORKSHOP on NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES, 52-52.

2.SİNAN Alper, ALKAN B.Barış (2012). The Use of the Robust Estimation of Correlation Matrix for Detecting Multicollinearity in the case of Existing Outliers in the Data Set. 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics-ICEOS 2012, 129-129.

3.ATLI Zeynep, SİNAN Alper (2012). Karadeniz Bölgesindeki Rüzgar Hızının Panel Veri Analizi ile Tahmini. 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics-ICEOS 2012, 288-288.

4.ALKAN B.Barış, SİNAN Alper, ALKAN Nesrin (2013). The Examination of Stock Exchange Returns by Fuzzy Principal Component Analysis. 26th European Conference on Operational Research

5.KARAKOCA Aydın, SİNAN Alper, GENÇ Aşır (2012). Parametrik Olmayan Regresyonda Bant Genişliğinin Genetik Algoritma Kullanılarak Tahmini. 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics-ICEOS 2012, 76-76.

6.SİNAN Alper, KARADAVUT Ufuk, Karakoca Aydın (2014). Determination Of Relationships Among Nonlinear Model Parameters In Wheat Plants. 9th. International Statistics Day Symposium (ISDS), 105-105.

7.SİNAN Alper, GENÇ Aşır (2013). Medyana Dayalı Parametrik Olmayan Tahmin Yöntemi İle Polinomial Modelin Tahmini. Uluslararası 8. İstatistik Kongresi

8.KARAKOCA Aydın, ERİŞOĞLU Murat, SİNAN Alper (2013). Parametrik Olmayan Regresyonda Optimal Bant Genişliği Seçim Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Uluslararası 8. İstatistik Kongresi

9.SİNAN Alper, GENÇ Aşır (2009). Comparing Estimation Results in Nonparametric and Semiparametric Models. 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics, 69-69.

10.SİNAN Alper, ALKAN B.Barış (2013). The Use of Robust Estimates for Variable Selection in Semiparametric Regression Models. 26th European Conference on Operational Research

11.SINAN Alper,KARAKOCA Aydın(2015). A different imputation approach for the categorical

survey studies. 4th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics, 73-73.

12.KARAKOCA Aydın,SINAN Alper(2015). Genetic modelling imputation approach for quantitative

missing data problem. 4th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics, 52-52.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.KARADAVUT Ufuk, GENÇ Aşır, KARAKOCA Aydın, SİNAN Alper (2002). Bakla Bitkilerinin Tohumlarında Çıkışa Kadar Geçen Süredeki Nem Miktarları Değişiminin İstatistiksel Analizi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi 6. Ulusal Biyoistatistik Sempozyumu, 246-252.

2.SİNAN Alper, GENÇ Aşır, SEZER Demet (2010). Parametrik Olmayan Regresyonda Panel Veri Analizi. II. Ulusal Konya Ereğli Keman Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri

3.KARADAVUT Ufuk, GENÇ Aşır, KARAKOCA Aydın, SİNAN Alper (2002). Bakla Bitkilerinde Çıkış ile Çiçeklenme Dönemleri Arasındaki Büyüme Eğrilerinin Belirlenmesi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi 6. Ulusal Biyoistatistik Sempozyumu, 241-245.

4.SİNAN Alper, GENÇ Aşır, KARAKOCA Aydın, PEKGÖR Ahmet (2008). Parametrik Olmayan Regresyonda Tahmin Yöntemlerinin Simulasyonla Karşılaştırılması. igs08 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, 38-38.

5.KARAKOCA Aydın, GENÇ Aşır, SİNAN Alper (2008). Çok değişkenli doğrusal olmayan modellerde genetik algoritma ile parametre tahmini. igs08 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, 40-40.

6.KARADAVUT Ufuk, GENÇ Aşır, KARAKOCA Aydın, SİNAN Alper PALTA Çetin AKSOYAK Şeref (2005). Dağdaş Buğday Bitkilerinin Büyüme Eğrilerinin Belirlenmesinde Model Seçimi. 4. İstatistik Kongresi, 150-151.

7.KARADAVUT Ufuk, SİNAN Alper, GENÇ Aşır, PALTA Çetin (2008). Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Mısır Bitkilerinde Verime Etki Eden Bazı Karakterlerin Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi. igs08 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, 37-37.

8.SİNAN Alper, KARADAVUT Ufuk, GENÇ Aşır, PALTA Çetin (2008). Mısır Büyümesinin Simülasyonunda Çok Terimli, (Polinomiyal) Fonksiyon Modellerinin Karşılaştırılması. igs08 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, 36-36.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1. Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz, Türkiye Ekseninde Sorunlar ve Çözümleri Bölüm adı:(Türkiye ile Bazı Avrupa Ülkelerinin 2000'li Yıllardaki Ekonomik Performansı ve Küresel Kriz Algılaması:

Yayın Hakemliği:

African Journals of Agricultural Research Hakemlik Sayısı:1

African Journal of Biotechnology Hakemlik Sayısı:1

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS Hakemlik Sayısı:1

PROJELER
ÜYELİKLER
ÖDÜLLER
DİĞER HUSUSLAR